Båter og reperasjon

I denne artikkelen skal vi snakke om hvordan vi kan reparere en båt og enten bruke den selv, eller å selge den videre til noen andre. Vi skal derfor se på hva det er som faktisk får en båt til å flyte. La oss bare begynne.

Treverk

Det båter oftest er laget av er selvsagt treverk, men det finnes derimot andre materialer som glass, metall og andre i tillegg. Det første vi skal gjøre er å forstå hvordan en båt flyter. Arkimedes loven sier altså at oppdriften rettet vertikalt er lik tyngden av gass eller væske som blir fortrengt. Båten veier mer på land enn den gjør i vannet. Dersom vi finner ut volumet av båten så kan vi skape en båt som har riktig forhold mellom vekt, volum og areal.

Matematikk

Det første vi bør bli kjent med dersom vi skal lage eller reparere en båt er tettheten. Tettheten finner vi gjennom masse ( kg ) delt på volum ( liter ). Tettheten av et objekt er alltid lik seg selv, men massen varierer med volumet. Se for deg at du har en kube som er laget av forskjellige ting. En kubikkcentimeter av vann veier 1 g. En cm3 av jern veier 10 g. En cm3 av tre veier 0.8 g. Den delen av kuben som er under vann kommer til å fortrenge vann ut til sidene, og dersom vekten av dette fortrengte vannet er større enn selve objektet så kommer objektet til å flyte. Måten båter fungerer på er gjennom noe som heter oppdrift, og dette er et fysisk fenomen som vi mennesker bruker til å skape skip og båter

Se for deg to kuber. En laget av jern, og den andre av tre. Når jernkuben er over vann veier den 10 g. Men vannet blir ikke fortrengt basert på vekten av gjenstanden. Vannet fortrenges basert på volumet av gjenstanden. Volumet er jernkuben er 1 cm3, og da fortrenges det 1 cm3 av vannet.

1cm3 av vann veier som sagt 1 g, og vekten som blir fortrengt og skyvd vertikalt oppover blir på 1g.

Jernkuben veier 10 g.

1g-10g = -9g

Vi ser at jernkuben måtte ha veid 9g mindre for at den skulle flyte.

Vi har en annen kube som er av treverk som veier 0.8 gram. Det du ser her er at det fortrengte vannet dytter opp med en vekt på 1g fordi volumet er det samme som før.

1g – 0.8g = 0.2g

Båten tåler her altså en ekstra vekt på 0.2 g før den begynner å synke.

Reparering

Når vi skal reparere en ny båt så er det en del vi må forstå om den. For det første, ståler vi på hvem som har laget den, vil vi endre materialet for å endre vekten eller vil vi gjøre noe med arealet som skal fordele volumet i vannet?

Etter dette må vi bare begynne med å dekke alle eventuelle hull som finnes i skroget.

mts_magxp