Norske båter

Norge er et båtland. Det finnes veldig mange båter i Norge, og mange av disse båtene er norske båter. Nordmenn har derfor et nært forhold til båt og hvordan vi kan bruke båt på best mulig måte. Har du noen gang tatt deg en båttur i Norge og sett på alle de forskjellige båtene som finnes rundt omkring? Det må du gjøre fordi det finnes så mange flotte og pene båter i Norge.

Norge er et land hvor båt er viktig. En av grunnene til at det finnes så mange båter i Norge er at folk lagde båtene sine selv. Siden Norge er et langt land med så mange forskjellige havner og bygder så er det også litt isolert. Før var det slik at man lettere bygde selv og med det kom det også varianter som folk så var bedre enn det som de hadde sett eller blitt lært opp til å bygge. Når det finnes mange forskjellige bygninger finnes det også andre måter å gjøre ting på. Leser du på Wikipedia om båter vil du finne over 80 båttype som ble laget i Norge. Disse båtene er laget etter hva folk drev med hele tiden.

En av grunnene til at folk bygde så mye båt var at båten ble brukt hele tiden. I tillegg til at båtbruk var viktig var det også viktig hva slags materiale båtene var laget av. De fleste som bygget båt bygget båten av tre. Norge har veldig mye tre så det var lett å finne noe å bygge båt av. Alle kunne derfor prøve å bygge sin egen båt.

Da det var lett å bygge båt i Norge fordi alle hadde tilgang til treverk var det også veldig lett å gjøre andre ting med treverket. Resultatet var at folk bygge det meste for å tilpasse det som man gjorde det var man er. En av båttypene som var vanlig å bygge var en makrellbåt som ble laget og ble brukt til å fange makrell. Da trengte man en enkel og åpen båt som gjorde det lett å dra garnet inn i båten og lot fisken ligge der til man fikk rodd inn til land. Trengte man en båt å stå i var det viktig at båten var solid ved at den var brei. Skulle man ha en rask båt så bygget man båten på en helt annen måte. Det finnes mange forskjellige båter for å ro, andre båter for å seile og andre båter igjen for å fiske. Når man skulle fiske var det viktig at båten var tilpasset den fisken man skulle fange. Fisket man små fisk så kunne det være greit med en liten båt, mens store fisk krevde fort store båter.

mts_magxp